Traducció, localització de software, correcció

Anglès, italià, català, castellà

maria@lunacuberta.com

Twitter